Vitajte na našej stránke !

Vážení uchádzači, dovoľte, aby sme Vám predstavili služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805, pričom v našom školiacom stredisku sú školenia vykonávané kvalifikovanými zamestnancami spoločnosti na základe platného oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice VZV-0313/12-06.1.
Každý absolvent dostane certifikát o absolvovaní školenia a preukaz obsluhy motorových vozíkov platný v EÚ.
Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov v rámci celej SR. Na konci kurzu sa uchádzač preskúša formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.

Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame v našom certifikovanom školiacom stredisku v Prievidzi a v Topolčanoch alebo v priestoroch objednávateľa v rámci celého Slovenska.
Hlavnou prioritou je osobný prístup ku každému účastníkovi kurzu, na ktorý kladieme veľký dôraz, pretože spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke motorových vozíkov a požadovaná kvalifikácia obsluhy motorových vozíkov je veľmi dôležitá. Ak obsluha motorového vozíka nedodrží požiadavky, ktoré sa požadujú, motorové vozíky sa môžu stať nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť ostatných pracovníkov a taktiež majetok firmy. Školenia prebiehajú v našom priestore v Prievidzi a v Topoľčanoch alebo v priestoroch objednávateľa v rámci celého Slovenska.

Ing. Meloun Jiří
Inštruktor - lektor

Školiace priestory

Školiaci priestor Prievidza
Bakalárska 2
Školiaci priestor Topoľčany
Ul. Rázusa 42